La oss ta en titt på Brexit – nye bestemmelser om samsvar

Brexit er et hett tema om dagen: Alle selskaper eller vareprodusenter, det være seg om de er basert i EU eller Storbritannia, ønsker å få vite hvordan det kommer til å påvirke dem. Storbritannia forlot offisielt EU 31. januar 2020, da det ble etablert en utmeldingsavtale med overgangsperiode som spesifiserer at EU-lovgivningen vil fortsette å gjelde i Storbritannia frem til 31. desember 2020. Etter denne perioden vil EU-traktatene, EUs rett til fri bevegelse og de generelle retningslinjene under EU-lovgivningen ikke lenger gjelde for Storbritannia. 

Denne artikkelen inneholder en kort oversikt over hvordan Brexit kan påvirke lovene og forskriftene for produktsamsvar og -ansvar når de selges på det britiske markedet og vice versa i EU. Gjeldende lovgivning i EU setter en høy standard for produktsikkerhet, miljømessige krav og andre regulatoriske krav som gjelder for et bredt spekter av produkter som elektrisk utstyr, medisinsk utstyr, maskiner, leker, etc. Eventuelle endringer i denne lovgivningen endrer til syvende og sist den frie bevegelsen av varer mellom Storbritannia og EU, der det kan foreligge restriksjoner.

Hva er Brexit?


Brexit er en sammensetning av ordene «British» og «Exit», og refererer til Storbritannias beslutning fra en folkeavstemming som ble holdt den 23. juni 2016 om å forlate EU innen 31. desember 2020. Storbritannia har vært en fundamental del av EU siden 1973 og var innledningsvis et medlemsland som arbeidet henimot å redusere handelsbegrensningene mellom medlemsstatene. Siden den gang har de vært en integrert del av EU som har forsterket deres økonomiske status på verdensbasis, samtidig som de har støttet andre land som er mindre stabile.

I 2016 besluttet den britiske regjeringen å avholde en folkeavstemning og la innbyggerne avgjøre om Storbritannia fortsatt skulle være medlem i EU. Over 33 millioner avgjorde fremtiden for Storbritannia, og den endelige avgjørelsen var å forlate EU. Den britiske statsministeren uttalte den gang:

Det britiske folks vilje er en instruksjon som må oppfylles. Det var ikke en beslutning som ble tatt lett på, ikke minst fordi så mange ting ble sagt av så mange forskjellige organisasjoner om betydningen av denne beslutningen.

David Cameron, statsminister i Storbritannia 2010 – 2016

Resultatene fra avstemmingen trosset spådommer og rystet de globale aksjemarkedene, noe som førte til at det britiske pundet falt til sitt laveste nivå på 30 år. Prosessen med å forlate EU startes ved å påberope seg artikkel 50 i Lisboa-traktaten, som ble utløst 29. mars 2017. Storbritannia hadde fra dette punktet, to år på seg til å bli enige og forhandle frem en avtale om et nytt forhold til EU. Denne perioden ble utvidet flere ganger på grunn av mislykkede forhandlinger og endringer i Storbritannias parlament.

Den 31. desember 2020 forlot Storbritannia EU med en avtale som ble gjort mellom den britiske statsministeren Boris Johnson og presidenten av Europakommisjonen, Ursula von der Leyen.

I henhold til utmeldingsavtalen for Storbritannia må statsrådene endre britiske lover som implementerer EU-direktiver for å sikre at disse lovene er konsekvente og i kraft etter Brexit. Dermed vil Storbritannia måtte utarbeide sitt eget merkesystem for samsvar.

Hvordan påvirker Brexit samsvar for helse og sikkerhet i tilknytning til varer?


Før Brexit hadde Storbritannia som en del av EU, obligatorisk samsvarsmerking for regulering av varer som ble solgt innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), kalt Conformité Européenne, også kjent som CE-merket, som ligner svært mye på FCC i USA. Dette direktivet gjelder ikke bare varer produsert i EØS, men også varer som selges i EØS. Det er dette som gjør CE-merket svært gjenkjennelig globalt.

For sluttbrukeren av et produkt gir CE-merkingen i bunn og grunn ingen nyttig informasjon og bør ikke brukes som en kvalitetssikringserklæring – det gir heller ikke bevis for testing av tredjeparter. Tilstedeværelsen av et CE-merke indikerer at den aktuelle tekniske dokumentasjonen som støtter bruken av CE-merket er tilgjengelig på forespørsel fra produsenten eller den som er ansvarlig for å legge produktet ut i EØS.

De største endringene i Storbritannias produktsamsvarsregime er som følger:

  • Den nåværende CE-merkingen vil fra og med 1. januar 2022 ikke lenger gjelde i Storbritannia. Merkesystemet UKCA (UK Conformity Assessed) vil være den nye britiske produktmarkeringen som brukes for produkter som selges på det britiske markedet, som tidligere måtte CE-merkes. For øyeblikket vil UKCA følge de samme retningslinjene som CE-merkingen, men med standarder for sikkerhet og samsvar nå kun gyldige i Storbritannia. Enkelte produkter som kanskje bare krever en selvsertifisering i henhold til UKCA og CE-lovgivning, kan i en kort periode etter overgangsperioden selges i Storbritannia der de er i samsvar med CE-merkingen.
  • For produkter som skal selges i Storbritannia som krever obligatorisk vurdering av tredjeparter som skal utføres av tekniske kontrollorganer, som for eksempel medisinsk utstyr, og hvis et britisk organ har utført en vurdering, må produktet bli UKCA-merket umiddelbart etter IP-ferdigstillelse. Hvis et EU-organ har utført vurderingen, må de ha CE-merking og vil forbli akseptert for bruk i Storbritannia så lenge CE-merkingen er akseptert, som for øyeblikket er frem til 31. desember 2021.
  • Det nye UKCA-merket vil ikke på noe tidspunkt bli anerkjent i EU. Det kan imidlertid vises ved siden av CE-merkingen og annen merking. Således må alle produkter som krever CE-merking og som eksporteres mellom Storbritannia og EU, oppfylle EUs produktstandarder og være underlagt CE-merking og UKCA-merking. Det er absolutt ingen begrensninger for produkter som viser flere merker, så lenge de samsvarer med hver av dem.
  • Tekniske kontrollorganer basert i Storbritannia som for øyeblikket har som oppgave å vurdere samsvar med produkter som krever CE-merking før de blir brakt inn på i EU-markedet, vil etter overgangsperioden ikke lenger være etablert i EU. Samsvarsvurderinger utført av dem, inkludert vurderinger som er utført før overgangsperioden er over, vil ikke være gyldige i EU. Virksomheter som leverer produkter som per i dag er avhengige av tredjeparts samsvarsvurderinger som er utført i Storbritannia, må få foretatt nye vurderinger av tekniske kontrollorganer basert i EU for å sikre fortsatt samsvar.
  • Det skal også bemerkes at Storbritannia som forlater EU også vil påvirke forsyningskjeden. Dette er viktig, da hver operatør i henhold til EU-regelverket og det nye britiske regelverket vil ha forskjellige regulatoriske forpliktelser, det være seg om det er en produsent, importør eller distributør. Hvis en produsent i Storbritannia eksporterer til EU, vil mottakerlandet bli ansett som importør. Forpliktelsene til en importør er langt strengere enn forpliktelsene til en distributør, og forpliktelsene er pålagt for å sikre at produktene er i samsvar med EU-regelverket. Dette gjelder også dem som eksporterer fra EU til Storbritannia: De ulike importørene og distributørene må være fullstendig klar over deres forpliktelser etter Brexit.

Forskjellene nå er ikke annet enn administrativt, med både Storbritannia og EU som tilbyr forskjellige systemer, men som er avhengige av de samme helse- og sikkerhetsstandardene hele veien. For virksomheter som håper å selge produkter både i Storbritannia og EU må begge systemene være nøye tilpasset for enkel integrering, ellers kan det bli en forvirrende og økonomisk belastning.

Konklusjon


Virksomheter bør være fullt ut kjent med regelverket og nye standarder som vil være på plass etter 2021, når overgangsperioden er over. Brexit-forhandlingene ble avsluttet like før 31. desember 2020 og det kan fortsatt forekomme justeringer av regelverket, men det anbefales å søke juridisk bistand der det er aktuelt. Forhåpentligvis vil overgangsperioden bli jevn, og virksomheter vil kunne handle varer i både Storbritannia og EU uten problemer. Den største utfordringen vil være fullstendig gjennomsiktighet i retningslinjene, og forsikre virksomhetene om at produsenter, importører eller distributører er helt klare i deres rolle og hva som blir bedt av dem i forsyningskjeden.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Topp 10 KPI-er for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Neste innlegg

Den bærbare teknologien som revolusjonerer håndtering av hypertensjon

Relaterte innlegg