Porozmawiajmy o Brexicie – nowe przepisy dotyczące zgodności

Brexit jest w tej chwili gorącym tematem: każda firma, w tym każdy producent, czy to z siedzibą w UE, czy w Wielkiej Brytanii, chce wiedzieć, jak ta sytuacja na niego wpłynie. Wielka Brytania oficjalnie opuściła UE 31 stycznia 2020 roku, kiedy to wprowadzono w życie porozumienie o wycofaniu się z okresu przejściowego. Stanowi ono, że prawo unijne będzie nadal obowiązywać w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 roku. Po tym okresie do Wielkiej Brytanii nie będą już miały zastosowania traktaty UE, unijne przepisy dotyczące swobodnego przemieszczania się oraz ogólne wytyczne wynikające z prawa UE.

Ten artykuł jest krótkim omówieniem tego, jak Brexit może wpływać na prawo i przepisy regulujące zgodność produktów i odpowiedzialność za nie w przypadku ich sprzedaży na rynku brytyjskim i na odwrót — w UE. Obecne prawodawstwo w UE ustanawia wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa produktów, ochrony środowiska i innych wymogów regulacyjnych, które mają zastosowanie do szerokiej gamy produktów, takich jak sprzęt elektryczny, urządzenia medyczne, maszyny, zabawki itp. Zmiany któregokolwiek z tych aktów prawnych wpływają na swobodny przepływ towarów między Wielką Brytanią a UE, ponieważ mogą obowiązywać ograniczenia.

Co to jest Brexit?


Brexit to połączenie słów „British” i „exit” i odnosi się do decyzji Wielkiej Brytanii z referendum, które odbyło się 23 czerwca 2016 roku, o opuszczeniu Unii Europejskiej do 31 stycznia 2020 roku. Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej od 1973 roku i początkowo dążyła do zredukowania ograniczeń w handlu między państwami członkowskimi. Od tego czasu stanowiła integralną część Unii Europejskiej, egzekwując swój status gospodarczy na świecie, a jednocześnie wspierając mniej stabilne kraje skupione wokół siebie.

W 2016 roku rząd brytyjski postanowił przeprowadzić referendum, aby pozwolić swoim obywatelom zdecydować, czy Wielka Brytania powinna nadal być członkiem UE. Ponad 33 miliony ludzi zdecydowały o przyszłości Wielkiej Brytanii, a ostateczną decyzją było opuszczenie UE. Oto co powiedział wówczas premier Wielkiej Brytanii:

The vote results defied predictions and shook-up global stock markets, causing the British pound to fall to its lowest level for 30 years. The process of leaving the EU is started by invoking Article 50 of the Lisbon treaty, which was triggered on 29th March 2017. The UK had, from this point, 2 years to agree and negotiate a deal on a new relationship with the EU. This was extended several times due to failed negotiations and changes in the UK parliament. 

On 31st December 2020, the UK left with a deal agreed between the British Prime Minister Boris Johnson and the President of the European Commission Ursula von der Leyen. 

Under the withdrawal Act for the UK, government ministers will have to legislate to amend the UK laws implementing EU directives to ensure those laws are coherent and effective after Brexit. Thus, the UK will have to form its own conformity assessed marking system. 

Wola Brytyjczyków jest poleceniem, które należy wykonać. Podjęcie tej decyzji nie przyszło nam łatwo, zwłaszcza dlatego, że wiele różnych organizacji powiedziało tak wiele na temat znaczenia tej decyzji.

David Cameron, premier Wielkiej Brytanii w latach 2010–2016

Wyniki głosowania były sprzeczne z przewidywaniami i wstrząsnęły światowymi rynkami akcji, powodując spadek wartości funta brytyjskiego do najniższego poziomu od 30 lat. Proces wychodzenia z Unii Europejskiej rozpoczyna się od powołania się na art. 50 traktatu lizbońskiego, co miało miejsce 29 marca 2017 roku. Wielka Brytania miała od tego momentu 2 lata na uzgodnienie i wynegocjowanie porozumienia w sprawie nowych relacji z Unią Europejską. Termin ten był kilka razy przedłużany z powodu nieudanych negocjacji i zmian w brytyjskim parlamencie.

31 grudnia 2020 roku Wielka Brytania odeszła z UE na mocy porozumienia zawartego między brytyjskim premierem Borisem Johnsonem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Zgodnie z ustawą o opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię ministrowie wchodzący w skład rządu będą musieli uchwalić brytyjskie przepisy wdrażające dyrektywy UE, aby zapewnić ich spójność i moc prawną po Brexicie. W związku z tym Wielka Brytania będzie musiała stworzyć własny system oznakowania zgodności.

Jak Brexit wpływa na zgodność towarów z normami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa?


Przed Brexitem Wielka Brytania, jako członek UE, miała określone obowiązkowe oznakowanie zgodności do regulowania sprzedaży towarów na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zwane Conformité Européenne, znane również jako znak CE i bardzo podobne do FCC w USA. Dyrektywa wprowadzająca to oznakowanie ma zastosowanie nie tylko do towarów produkowanych w EOG, ale także do tych sprzedawanych w EOG. To właśnie sprawia, że znak CE jest bardzo rozpoznawalny na całym świecie.

Użytkownikowi końcowemu produktu oznakowanie CE nie dostarcza w zasadzie żadnych użytecznych informacji i nie powinno być wykorzystywane jako deklaracja zapewnienia jakości. Nie zawiera również żadnych dowodów na przeprowadzenie badań przez stronę trzecią. Obecność znaku CE wskazuje, że odpowiednia dokumentacja techniczna potwierdzająca stosowanie znaku CE jest dostępna na żądanie od producenta lub osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie produktu do EOG.

Najważniejsze zmiany w systemie zgodności produktów w Wielkiej Brytanii:

  • Obecne oznakowanie CE przestanie obowiązywać w Wielkiej Brytanii z dniem 1 stycznia 2022 roku. Produkty sprzedawane w Wielkiej Brytanii, które wcześniej wymagały znaku CE, będą podlegać systemowi oznakowania UKCA (UK Conformity Assessed). Obecnie w odniesieniu do UKCA będą stosowane te same wytyczne, co w przypadku oznakowania CE, ale normy bezpieczeństwa i zgodności będą obowiązywać tylko w Wielkiej Brytanii. Niektóre produkty, które mogą wymagać jedynie własnej certyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi oznakowania UKCA i CE, mogą przez krótki czas po okresie przejściowym być sprzedawane w Wielkiej Brytanii, gdzie będą podlegać wymogom oznakowania CE.
  • W przypadku produktów sprzedawanych w Wielkiej Brytanii, które wymagają przeprowadzenia obowiązkowych ocen przez niezależne jednostki notyfikowane, takich jak wyroby medyczne, jeżeli ocena została przeprowadzona przez jednostkę z Wielkiej Brytanii, produkt musi być oznaczony znakiem UKCA niezwłocznie po zakończeniu okresu wdrożenia. Jeżeli ocena została przeprowadzona przez jednostkę z UE, produkty muszą posiadać oznakowanie CE i pozostaną dopuszczone do stosowania w obrocie w Wielkiej Brytanii tak długo, jak długo akceptowane będzie oznakowanie CE (w chwili obecnej jest ono akceptowane do dnia 31 grudnia 2021 roku).
  • Nowy znak UKCA nie będzie w żadnym momencie uznawany w UE. Można go jednak umieszczać obok znaku CE i innych oznaczeń. Dlatego też wszelkie produkty, które wymagają oznakowania CE i są eksportowane między Wielką Brytanią a UE, będą musiały spełniać unijne normy produktowe i być opatrzone znakiem CE oraz znakiem UKCA. Produkty mogą posiadać dowolną liczbę oznaczeń, o ile są one zgodne z każdym z nich.
  • Jednostki notyfikowane z siedzibą w Wielkiej Brytanii, którym obecnie powierzono ocenę zgodności produktów wymagających oznakowania CE przed wprowadzeniem ich do obrotu w UE, nie będą już uznawane w UE po okresie przejściowym. Przeprowadzane przez nie oceny zgodności, w tym przed zakończeniem okresu przejściowego, nie będą ważne w UE. Firmy, których produkty są obecnie poddawane ocenom zgodności przeprowadzanym przez strony trzecie w Wielkiej Brytanii, będą musiały posiadać nowe oceny przeprowadzone przez jednostki notyfikowane z siedzibą w UE, aby zapewnić stałą zgodność.
  • Opuszczenie UE przez Wielką Brytanię będzie miało również wpływ na łańcuch dostaw. Jest to ważne, ponieważ zgodnie z przepisami UE i nowymi przepisami Wielkiej Brytanii każdy podmiot będzie podlegał innym obowiązkom regulacyjnym, niezależnie od tego, czy jest producentem, importerem czy dystrybutorem. Jeżeli producent z Wielkiej Brytanii zajmuje się eksportem do UE, za importera będzie uważany kraj przyjmujący. Obowiązki importera są o wiele bardziej rygorystyczne niż obowiązki dystrybutora i to na nim spoczywa obowiązek zapewnienia, że produkty są zgodne z przepisami UE. Dotyczy to również eksporterów z UE do Wielkiej Brytanii: poszczególni importerzy i dystrybutorzy muszą być w pełni świadomi swoich obowiązków po Brexicie.

Rozbieżność ta ma obecnie charakter wyłącznie administracyjny – zarówno Wielka Brytania, jak i UE stosują różne systemy, ale opierają się na tych samych normach w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Dla tych firm, które planują sprzedaż produktów zarówno na rynku brytyjskim, jak i na terenie UE, oba systemy muszą być ze sobą ściśle powiązane w celu łatwej integracji; w przeciwnym razie może dochodzić do niejasności i ponoszenia obciążeń finansowych.

Podsumowanie


Firmy powinny dokładnie znać przepisy i nowe standardy, które wejdą w życie po 2021 roku, kiedy zakończy się okres przejściowy. Negocjacje związane z Brexitem zakończyły się krótko przed 31 grudnia 2020 roku i mogą zostać jeszcze wprowadzone pewne zmiany w przepisach, ale zaleca się, aby w stosownych przypadkach zasięgnąć porady prawnej. Miejmy nadzieję, że w okresie przejściowym wszystko będzie przebiegać gładko, a firmy będą mogły bez problemów handlować towarami zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w UE. Największym wyzwaniem będzie zapewnienie pełnej przejrzystości wytycznych, aby producenci, importerzy i dystrybutorzy byli w pełni świadomi swojej roli i tego, czego się od nich wymaga w ramach łańcucha dostaw.

Total
0
Shares
Poprzedni post

10 najważniejszych KPI w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Następny post

Technologia wyrobów ubieralnych, która rewolucjonizuje kontrolę nadciśnienia

Powiązane posty