Spar tid og penger med kabelløsninger fra Belden

For å lykkes med industriell produksjon er det viktig å investere i automasjon og sammenkobling. Dette øker produktiviteten og reduserer de totale kostnadene. Det sørger for at sikkerheten på arbeidsplassen ivaretas og at logistikk optimeres. Dette fører til at man tar nøyaktige sanntidsvalg som er basert på innsamlet data. 

Man kan ikke unngå Industry 4.0

Selv om produksjon allerede var på vei i denne retningen før 2020 har COVID-19 akselerert dette betraktelig. Pandemien har også vist hvor sårbar produksjonen er hvis man ikke er klar for å skalere og digitalisere operasjoner for vedlikehold og å håndtere økninger.

Bedrifter som allerede var på vei mot en fullstendig digitalisert produksjon oppevde ikke pandemien som like ekstrem og endringene bekreftet at dette var den rette veien å gå.

For bedrifter som enda ikke har benyttet seg av automasjon er virkeligheten klinkende klar: endringene er her og de er her for å bli.

Automasjonsfremgang, Industry 4.0 og industrielle tings internett (IIoT) driver også etterspørselen for industrielle Ethernet-kabler som tåler krevende miljø som støy, vibrasjon, slitasje, repetitive bevegelser og ulike miljøforhold.

Det er fire hovedfaktorer man må tenke over når det kommer til den totale kostnaden for industrielle kabler.

1. Innledende systemkostnader

Det er kanskje åpenbart at hver bedrift har som mål å redusere kostnader og spare penger hvor man kan. Men noen ganger har likevel kostnadsstrategier feil fokus og dette kan ha en negativ innvirkning på bedriften. Et eksempel på dette er kostnader knyttet til implementering av et styringskabinett (I/O-blokker brytere, PLCer og sensorer). Kabelkostnadene er vanligvis mindre enn 2% av de totale systemkostnadene.

Når man prøver å redusere kostnader ved å investere i rimelige kabler sparer man mindre i en helhetlig kontekst samtidig som risikoen for utstyrsfeil øker, noe som igjen forårsake nedetid for maskiner.

Som mange kanskje vet, eksponeres kabler for veldig mye i et industrielt miljø, fra olje og vibrasjon til støv og høye temperaturer. Kabler må kunne tåle disse forholdene og yte konsekvent 24/7. Den eneste måten å sørge for langsiktig, pålitelig utstyr, som også ungår nedetid og sparer på de totale kostnadene, er å først investere i robuste industriprodukter.

Kabler fra Belden er samsvarende med IEC 60811-2-1 (oljebestandig) og har et temperaturområde mellom -40 og 80C, i tillegg til å være flammehemmende etter UL AWM 21292.

Nylig hadde en fabrikk i USA problemer med utendørskameraene som overvåket behandlingsprosessen. Da de brukte en vanlig Ethernet-kabel mellom kamera og styringsenheter var bildet ødelagt. Ved å bytte til industrielle Ethernet-kabler fra Belden, med bundet par-kabelkonstruksjon, løste problemet seg uten at de også måtte erstatte dyrt utstyr.

Hovedpoenget her er at man er at når man skal redusere de totale systemkostnadene må ikke dette gå på bekostning av kablene. Invester heller i en kabel med ekstra fri høyde hvis du vil få mest ut av den opprinnelige kabelinvesteringen din. For eksempel, selv om spenningskravet trenger kabel i kategori 6, kan du velge en løsning i kategori 6A som gjør at du senere kan legge til enheter uten at dette skaper begrensninger for håndbredden eller, enda verre, erstatte hele kabelsystemet for å støtte nye tillegg.

2. Vedlikeholdskostnader

Når kablede nettverk er nede har det fysiske laget – en løs kobling, en ødelagt kabel eller en kontakt i dårlig kvalitet – ofte skyld.

Bruker man vanlige Ethernet-kabler i et industrimiljø vil disse mest sannsynlig svikte over tid. I motsetningen til industrikabler utsettes ikke kommersielle kabler for tøffe forhold som kald bøying, slitasje, høye temperaturer, EMI/RF-interferens når man tester ytelsen eller olje. De var aldri ment for å brukes i denne type miljø, men heller på kontoret.

Dette vil føre til at du gang på gang må erstatte disse. Over tid taper man penger på dette, spesielt når man tar kabelkostnadene og nedetid i betrakning.

Jo mer tid du bruker på å fikse problemene, jo mer penger bruker du lang sikt.

3. Uforutsett nedetid kan være dyrt

All type nedetid påvirker bedrifter som masseproduserer produkter og forbruksvarer. Dette fører til tapt omsetning og at kunders mål ikke møtes.

En  spørreundersøkelse om nedetid fra 2020  fra ITIC viser at 40% at selskaper mister mellom 1 million til 5 millioner dollar i timen. Dette kan bety tap opptil $500 000 eller mer per time per bedrift.

Når dette skjer er det ofte panikk i bedriften hvor man iherdig prøver å finne problemet, enten ved å leie inn en dyr konsulent eller en ingeniør.

Problemene man finner eller tilgang på delene man trenger for å fikse det kan føre til at nedetiden varer fra noen minutter til flere dager.

I noen tilfeller er det ikke kostnadsdyktig å gjenstarte produksjonslinjen hvis denne plutselig stenges. Istedet må linjene gjenbygges, noe som også kan føre til betydelige kostnader.

Noen kunder har måtte lært denne leksen på tøffest mulig vis. En av Beldens kunder hadde en uforutsett nedetid som varte i seks timer. 

Årsaken var helt enkelt en dårlig terminert RJ45-kontakt. Det er viktig å planlegge tiltak for å unngå uforutsett nedetid, og dette innebærer å investere i kabelløsninger i høy kvalitet. Dette vil igjen lønne seg over tid.

4. Manglende etterlevelse innebærer ofte skjulte kostnader

Etterlevelse er et område man ofte ignorer. Standarder iverksettes av mange grunner og de sørger for at man tar hensyn til sikkerhetskrav på arbeidsplassen.

Disse standardene definerer også kabeltyper, anbefaler operasjonsforhold, sammenkobling, ytelsesparameter, testkrav og mer. Standardene gir oss et felles for språk for å sørge for at sikre og trygge krav etterholdes, samtidig som de garanterer minimumsytelse.

Et godt eksempel på dette er standarder som tilsier hvilke kabler man bør brukes i utendørsapplikasjoner. Det er ikke grunnleggende å gjøre dette, men du vil ikke få forventet resultat hvis du ikke bruker en klassifisert kabel. Det vil ha innvirkning på den helhetlige ytelsen.

Oppsummering

Det er ingen tvil om at dårlig planlegging og bruk av lavkvalitetskabler langsiktig vil føre til høyere kostnader i de fleste industrielle bruksområder. I den innledende investeringsfasen må man sørge for å investere i automasjonsløsninger for at nedetid holdes til et minimum og at uforutsett vedlikehold unngås. Belden er et pålitelig merke som år etter år leverer resultater for sine kunder.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Støtt dine fremtidssikre IIoT-prosjekter med Red Lion

Neste innlegg

Europas mest økovennlige bygninger

Relaterte innlegg