De industriella anslutningarnas utveckling i IIoT-eran

Profilbild

Konvergensen av driftteknik (OT) och informationsteknik (IT) utgör en omvandling av det ständigt föränderliga området med industriell automation. Industrial Internet of Things (IIoT), som även kallas industri 4.0, bygger på den här sammanslagningen. Detta medför både nya möjligheter och svårigheter för industriella nätverk och anslutningar.

Det kan vara svårt att navigera komplexiteten hos OT- och IT-integrering samtidigt som du väljer den bästa anslutnings- eller nätverkslösningen för ett IIoT-projekt. Lyckligtvis finns det varumärken som Moxa, som låter dig använda de bästa nätverkslösningarna för att enkelt ansluta dina industriella enheter och system. Moxa har tillhandahållit produkter och lösningar för industriella nätverk i mer än tre årtionden. 

Med ett särskilt fokus på industriella anslutningar har Moxa varit pionjärer inom utveckling av lösningar som uppfyller utmaningarna i IIoT. Oavsett om du arbetar som IT- eller AI-ingenjör, OT- eller IT-systemintegratör, anläggningsägare eller systemoperatör, är syftet med den här artikeln att göra det enklare att förstå komplexiteten hos industriella anslutningar och hjälpa dig att hitta bästa möjliga produkter för industriell automation.

Hur kan du möjliggöra IIoT-anslutningar?

OT och IT har historiskt sett verkat i distinkta domäner. Där IT fokuserade på databehandling och nätverksarkitektur, användes OT för direkt hantering och övervakning av fysiska enheter. Men dessa två världar slås samman genom IIoT. Integreringen möjliggör insamling och analys av data i realtid, vilket ökar produktiviteten, minskar avbrotten och förbättrar beslutsfattandet.

För implementering av IIoT-tillämpningar är det viktigt att ansluta utrustning och resurser som tidigare varit frånkopplade inom det industriella området. För den här processen är det avgörande att skapa förståelse för de OT-resurser som ska kopplas samman och deras unika anslutningsbehov — till exempel anslutning till lokala nätverk eller molnservrar. Huvuddelen av OT-resurserna i industriella miljöer bygger på seriella gränssnitt eller I/O-gränssnitt. Därför är det avgörande att välja de rätta seriella anslutningslösningarna eller I/O-anslutningslösningarna. Det finns ytterligare faktorer att beakta när det gäller att ansluta OT-resurser till moln- eller fjärrservrar.

Utmaningar med IIoT-anslutningar

Inom ett IIoT-ramverk finns det visa utmaningar som måste övervinnas när du ska välja lämpliga anslutningsalternativ. Det är nödvändigt med starka och tillförlitliga system i industriella omgivningar så att du får smidig dataöverföring även i tuffa miljöer. Den största utmaningen är att säkerställa att data är tillförlitliga och att systemet inte påverkas av externa faktorer, till exempel strömavbrott, nätverksstörningar eller någon annan typ av störning. Valet av rätt anslutningslösning är avgörande för att garantera tillförlitliga data. Därför ska vi i nästa avsnitt diskutera de olika anslutningsalternativ som finns tillgängliga med exempel från Moxa.

Utmaningar vid val av lösningar för industriella anslutningar

Kombinationen av IT och OT skapar nya svårigheter när du ska välja rätt nätverksalternativ. I industriella miljöer är det avgörande med system som tål extrema förhållanden och garanterar sömlös dataöverföring och interoperabilitet.

1. Seriella enhetsservrar

Seriell-till-Ethernet-lösningar mellan seriella enheter och IP-baserade system. Källa: Moxa

Seriella enhetsservrar är avgörande för att uppdatera omoderna system. Med deras hjälp kan omodern utrustning anslutas till moderna nätverksinfrastrukturer via seriell-till-Ethernet-kommunikation. Det blir dessutom enklare att integrera utrustningen i IIoT-ramverk och öka dess livslängd.

Sedan 1987 har Moxa ägnat sig åt att erbjuda tillförlitliga industriella lösningar för enhetskommunikation. Företaget har ett sortiment med fler än 500 seriella/USB-anslutningsprodukter, med lösningar som har branschspecifika certifieringar för järnvägsapplikationer, kraftautomation, intelligenta transportsystem, tuffa miljöer och mycket annat. Detta positionerar Moxa som global ledare på området.

2. Protokollgateways

Protokollgateways, som även kallas för industriella fältbussprotokoll, erbjuder särskilda fördelar för olika systemtillämpningar. Dessa är nödvändiga för att tillhandahålla smidig anslutning mellan olika system och enheter. De fungerar som översättare och underlättar effektiv kommunikation mellan enheter som använder olika kommunikationsprotokoll. För att ett industriellt nätverk ska vara sammanhängande och effektivt, är interoperabilitet avgörande.

Förutom att ansluta dina seriella enheter till ett Ethernet-nätverk, har Moxas egna fältbuss-till-Ethernet-MGate-gateways stöd för flera anslutningar och protokollsamtal mellan EtherNet/IP och Modbus TCP. 

3. Modulära I/O-fjärrlösningar

Traditionella tekniker för datainsamling stöter på utmaningar på grund av den växande komplexiteten hos IIoT-systemen. Modulära I/O-fjärrsystem tillför skalbarhet och flexibilitet för IIoT-tillämpningar. De gör det enkelt att inkludera olika sensorer och ställdon i nätverket, vilket underlättar en mer grundlig datainsamling och styrning under hela den industriella processen.

Fjärr-I/O i OT- och IT-system. Källa: Moxa

Normalt sett är platser i fält försedda med I/O-fjärrenheter, som ger åtkomst till data och miljöövervakning från ett fjärrövervakningscenter. I/O-datainsamling garanterar att fälttillämpningen körs på smidigt sätt varje dag, vilket maximerar produktionen.

Från installation till drift och underhåll är det avgörande att välja en modulär I/O-fjärrlösning för att få ut så mycket som möjligt av de data som samlats in. När du använder data är det avgörande att se till att både OT- och IT-systemen är kompatibla. För att skydda insamlade data är det viktigt att integrera eller ha stöd för cybersäkerhetskapacitet. 

Cybersäkerhet i industriella nätverk

Cybersäkerhet börjar bli en viktig fråga inom IIoT-eran allt eftersom de industriella nätverken blir allt mer integrerade.  Därför är det avgörande att skydda dessa nätverk från cyberattacker, eftersom kompromisser kan leda till allvarliga driftstörningar och säkerhetsrisker. 

Industriella system kräver implementering av starka säkerhetsmekanismer och löpande övervakning av nätverksaktiviteter. Det innebär att industriella tillämpningar kräver anslutning av mer fältutrustning till offentliga nätverk så att IT- och OT-experter kan få åtkomst till fältdata. Även om det finns flera fördelar med att göra fältutrustningen mer tillgänglig för den omgivande världen, innebär det också säkerhetsrisker för nätverket. Lämpligt skydd är avgörande för att garantera säkerheten i ditt industriella nätverk.

Mer information om cybersäkerhet och industriell säkerhet i digitaliseringens era finns här, eller så kan du gå till Moxas webbplats för industriella cybersäkerhetslösningar för att ta reda på mer om industriell cybersäkerhet och hur du skyddar ditt industriella nätverk.

Framtidssäkring av industriella nätverk

Den snabba tekniska utvecklingen inom IIoT kräver att industriella nätverk kan framtidssäkras. Detta omfattar att implementera skalbara, anpassningsbara system som kan ta hänsyn till nya behov och den tekniska utvecklingen. Detta är avgörande för att bibehålla kompatibiliteten med kommande standarder och tekniker och förbli konkurrenskraftig och effektiv.

Övergå till IIoT

Den industriella sektorns konvergens mellan OT och IT är mer än bara en trend; det är ett paradigmskifte som förändrar reglerna för hur den industriella verksamheten genomförs. Företag måste omfamna detta skifte pch välja lämpliga nätverks- och anslutningslösningar om de ska blomstra i IIoT-eran. För att främja innovation och effektivitet i industriella processer i framtiden, är det avgörande att integrera toppmoderna tekniker och prioritera cybersäkerhet.

Elfa Distrelec, leverantörspartner till Moxa, säljer produkter för Edge-anslutning, inklusive ovan nämnda NPort, IO, MGate samt mediaomvandlare, UPorts och mycket annat. Klicka på länken nedan om du vill se det fullständiga sortimentet med produkter för industriell anslutning från Moxa.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Automatiserade lösningar inom livsmedelsproduktion

Nästa inlägg

Är robotslaktare köttindustrins framtid? 

Relaterade inlägg