Hvordan bruke elbiler i din bedrift? 5 utfordringer og løsninger

Avatar photo

Det globale transportlandskapet er i endring og elbiler blir stadig mer brukt både hjemme og på jobb. For å redusere driftskostnader og karbonutslipp er det lurt for bedrifter å begynne å bruke elbiler. Men sammenlignet med tradisjonelle biler har elbiler andre utfordringer. For å garantere effektiv og økonomisk drift ser vi i denne artikkelen nærmere på utfordringer og løsninger.

1. Ladeinfrastruktur

Utfordring: Få ladestasjoner

En av de største utfordringene knyttet til elbiler er ladeinfrastruktur. Tradisjonelle biler kan fylle på med bensin eller diesel på de mange bensinstasjonene rundt omkring, men ladestasjoner er ikke alltid like tilgjengelige. Se hvilke land som har mest ladestasjoner i vår artikkel om verdens ledende elbilmarked.

Løsning: Utvidelse av ladeinfrastrukturen

Det er grunnleggende å investere i mer infrastruktur. Bedriftseiere kan samarbeide med ladenettverksleverandører for å installere ladestasjoner. Bærbare ladeneheter og ladekontakter på arbeidsplassen kan også bidra. Hos Elfa Distrelec finner du ladeprodukter, som kabler, plugger og tilbehør.

2. Batteristyring

Utfordring: Batteriet bryter ned

Fokuset på bedre batteriteknologi fortsetter og i dag brukes litiumbatterier i de fleste hybrid- og elbiler. Selv om et elbilbatteri har en levetid på opptil 20 år, vil ytelsen og rekkevidden reduseres over tid. Hyppig bruk, ekstreme temperaturer og ladeforhold er alle faktorer som påvirker batteriet.

Løsning: Rutiner for batteristyring

Bedrifter bør ta i bruk beste praksis, som å unngå ekstremladinger (både høye og lave), lade langsomt hvor mulig, og planlegge regelmessige sjekker. Forebyggende vedlikehold er også nyttig for å overvåke batterihelsen og identifisere problemer før de oppstår.

3. Programvareoppdateringer

Utfordringer: Programvare- og fastvareoppdateringer

Å oppdatere elbilens programvare er grunnleggende både for sikkerhet og ytelse, men det kan være vanskelig logistikkmessig, spesielt hvis man trenger å oppdatere en stor flåte med biler.

Løsning: Effektivisere oppdateringene

For å forenkle prosessen er det lurt å utvikle et sentralisert system for programvareoppdateringer. OTA-oppdateringer (over-the-air) er en trådløs nettverksoppdatering innebygd i et system som sendes over mobile eller wifi-nettverk, og disse reduserer behovet for fysiske inngrep og reduserer nedetid.

4. Spesialisert vedlikehold

Utfordringer: Spesialiserte vedlikeholdsbehov

Teknologien bak elbiler er forskjellig fra tradisjonelle biler og det er viktig at teknikere får riktig opplæring for å håndtere høyspenningssystemene. Innen ulike områder er ikke komponentene og kunnskapen like tilgjengelig.

Løsning: Opplæring og sertifikasjonsprogrammer

Det er grunnleggende at teknikere får opplæring som fører til sertifikasjon for elbilvedlikehold. Samarbeid kan settes igang med produsenter for å sørge for at kunnskapen er tilgjengelig.

5. Kostnader

Utfordring: Høye startkostnader

Selv om elbiler vanligvis har lavere driftskostnader enn vanlige biler er startkostnadene høye. Dette kan ofte omfatte strømnettoppdateringer samt kostnader knyttet til ladeinfrastruktur.

Løsning: Økonomiske insentiver og planlegging

Bedrifter bør utnytte økonomiske ordninger som offentlige subsidier og skattefradrag for å kompensere for de høye startkostnadene. Langsiktig økonomisk planlegging som inkluderer en analyse av de totale eierkostnadene kan vise hvor mye man sparer på drivstoff, vedlikehold og utslipp over tid. I EU er biler med null utslipp fratatt å betale registreringskostnader fram til 2025.

Elbilovergangen

Overgangen til elbiler er fremtidsrettet og har flere økonomiske og miljømessige fordeler. Men endringen har sine utfordringer. Bedrifter som ønsker å ta i bruk elbiler for bruk i sin drift må ta tak i unike vedlikeholdskrav, effektivt batterihåndtering, spesialisert opplæring, effektiviserte programvareoppdateringer og smart finansiell planlegging for å overkomme disse.


Anbefalte produkter

Ladestasjon for elbil, 7 m, Type 2, 11 kW, 16 A, Esvedo

Halo ladestasjon for elbil, Type 2, 11 kW, 16A, Charge Amps

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Bærekraftige og grønne bygninger

Neste innlegg

Forebyggende vedlikehold av fornybare energisystemer

Relaterte innlegg