Hur man minimerar effekterna av störningar i leveranskedjan: En komplett guide

Störningar i leveranskedjan är en anledning till oro för både företag och konsumenter. Ibland är störningar lokala och påverkar bara ett litet antal företag och vid andra tillfällen kan de ha enorma globala följder som påverkar ett brett spektrum av företag.

Vad är en störning i leveranskedjan?

Leveranskedjor är en sekvens av processer som underlättar produktion och distribution av en produkt från en leverantör till en slutkonsument. Varje plötslig förändring som påverkar denna process negativt kan betraktas som en störning i leveranskedjan.

Typiska orsaker till störningar inkluderar; naturkatastrofer, förseningar i transporter, prisökningar, cyberattacker och pandemier. Under de senaste veckorna har vi sett den omfattande påverkan som Coronavirus har haft på globala leveranskedjor som påverkar ett stort antal företag, regioner och människor.
 

Det är uppenbart att den utökade nedstängningen av delar av världsekonomin nu håller på att påverka leveranskedjor när befintliga lager töms. Företag måste fokusera på hur man minimerar störning i leveranskedjan och snabbt anpassa sig till ett föränderligt landskap. Detta inkluderar bland annat konsekvenser av förändringar av infrastruktur, skatt och sysselsättning och möjligheten att snabbt vända förändringar om situationen snabbt stabiliseras.Mattias Hedwall, global ordförande, International Commercial & Trade, Baker McKenzie.

6 sätt att förbereda sig på störningar i leveranskedjan

Störningar i leveranskedjan sker ofta oväntat och därför är planering framöver för varje händelse avgörande för att minska förlusten när en sådan störning inträffar. Skapa en effektiv strategi för att hantera störningar i leveranskedjan med hjälp av de 6 överväganden nedan.

1. Utveckla en beredskapsplan

Överväg alternativa processer som hjälper dig att utveckla en säkerhetsplan för störningar i leveranskedjan. Skapa en nödbudget som kan investeras vid behov i händelse av en kris.

2. Bygg ett lager

Sortera viktiga leveranser inklusive färdiga produkter och komponenter så att ditt företag kan fortsätta att blomstra även när en störning inträffar. Genom att ha ett lager av tillgångar till ditt förfogande kan företagen köpa sig lite tid för att mildra risken och kommer att kunna fortsätta arbeta en kortare stund under en kris.

3. Genomför en riskanalys

Kontrollera din leveranskedja noggrant för att lyfta fram svaghetspunkter. Genom att göra detta kan du identifiera de aspekter av leveranskedjan som kan drabbas mest av en störning och som kan dra nytta av att ha ett alternativ på plats. En sådan analys kan ge möjlighet att överväga och utvärdera processer som annars kan tas för givet och att bedöma var det finns svagheter så att en beredskapsplan kan genomföras.

4. Skapa en katalog över alternativa leverantörer

Identifiera och kommunicera med leverantörer i alternativa regioner så att om en politisk kris eller naturkatastrof inträffar på en plats kommer du att ha en motsvarande leverantör i ett annat område. Detta är särskilt viktigt för företag som förlitar sig mycket på ett litet antal leverantörer. Genom att diversifiera på detta sätt kommer du att kunna minska riskerna i händelse av en kris. Det är dock värt att notera att detta inte är en perfekt lösning för alla störningar eftersom pandemier har en global påverkan som påverkar leverantörer i alla länder.

5. Samarbeta med en logistiksexpert

Att arbeta med en logistiksexpert kan vara oerhört fördelaktigt för företag som behöver stöd under störningar i leveranskedjan. Sådana experter kan hjälpa dig att hitta kurirlösningar och kan ge råd om avgifter, tilläggsavgifter och uppgifter för att säkerställa att du inte blir överrumplad.

6. Utforska användningen av prediktiva verktyg

Använd tekniken som gör att du kan utvärdera potentiella hot innan de inträffar. Appar med geopolitisk översikt, system som analyserar cyberhot och AI-mappning kan alla vara oerhört fördelaktiga för att ge ditt företag en fördel när det gäller att fastställa potentiella risker.

7 steg att ta när en störning har inträffat

I vissa fall är effekterna av störningar i leveranskedjan oundvikliga och förberedelserna för en kris, ineffektiva. Reaktiva krishanteringslösningar bör övervägas medan störningen inträffar för vilka följande steg kan vara användbara.

1. Kontakta kunder

Informera kunderna om eventuella förseningar som kan påverka deras beställningar, ge transparens i frågan och förklara orsakerna till en sådan försening. Genom att hålla konsumenterna uppdaterade och hantera sina förväntningar är de mer benägna att förstå under en störning.

2. Tänk på de viktigaste aspekterna av leveranskedjan

Fastställ vilka delar av leveranskedjan som är mest avgörande och prioritera att hitta alternativa leverantörer för dessa kritiska produkter. Att identifiera dessa viktiga aspekter är ovärderligt när man förbereder sig för eventuella framtida störningar.

3. Bedöm återstående lager

Gör en fysisk inventering av både de färdiga varorna och komponenterna som du har kvar för att bestämma hur länge du kommer att kunna fortsätta arbeta även i händelse av en kris. Återstående lager inkluderar:

  • Färdiga varor i lager
  • Blockerat varulager som genomgår kvalitetskontroller
  • Reservdelar som kan återanvändas
  • Delar av låg kvalitet som kan omarbetas
  • Delar i transit som kan levereras snabbare

4. Överväga förändringar i inköpsbeteende

Vissa störningar kan kännas i större skala och kan påverka köpbeteenden. Till exempel kan naturkatastrofer och pandemier påverka efterfrågan, de inköpta varorna och det sätt på vilket varor köps. Eftersom företag inte arbetar i ett vakuum är det viktigt att förstå dessa förändringar för att säkerställa att de produkter och tjänster du erbjuder är relevanta. Överväg att ändra de typer av produkter som du säljer eller hur du säljer för att möta kundernas efterfrågan.

5. Prioritera säkerheten

Säkerheten för personal som arbetar i alla led i leveranskedjan bör vara av största vikt. Se till att alla strategier för produktion eller distribution prioriterar personalsäkerhet och kundernas säkerhet så att alla känner sig säkra när de tillverkar och köper dina produkter.

6. Vara rörlig

När du överväger alla aspekter av leveranskedjan, identifiera områden där flexibilitet kan erbjudas. Om vissa processer kan genomföras långsammare eller på ett annat sätt för att säkerställa bättre säkerhet, överväg hur ditt företag kan tillgodose detta.

7. Utvärdera kassaflödet

Störningar i leveranskedjan kommer oundvikligen att påverka kassaflödet. Men genom att utföra stresstester kommer du att kunna identifiera aspekter av leveranskedjan som sannolikt har ekonomiska effekter. När dessa har lyfts fram kan du planera och ändra omkostnader för att minimera förluster.

Framtidens leveranskedjor

Den globala Coronavirus-krisen har lyft fram ett antal svagheter inom leveranskedjor som många företag kanske inte har varit medvetna om. Sådana svagheter inkluderar över-beroende av en enda leverantör, begränsningarna av just-in-time lager och frånvaron av en beredskapsplan. Traditionella linjära modeller ersätts i allt högre grad av digitala försörjningsnät (DSN) som erbjuder övergripande synlighet, mer smidighet, förbättrad optimering och större samarbete.

Många störningar i leveranskedjan som pandemier och naturkatastrofer är oförutsebara men företag kan förbereda sig bättre genom att skapa en smartare global leveranskedja med hjälp av teknik som Internet of Things, artificiell intelligens, robotik och 5G.

Förbättrad hantering av leveranskedjor och anpassning av digitalisering har aldrig varit viktigare. Företag med väl övervägda riskhanteringsprocesser i försörjningskedjan kommer att vara bättre rustade för att identifiera effekterna av störande händelser på deras leveranskedja och produktutbud, vilket ger dem möjlighet att bedöma hur de bäst kan reagera under tuffa omständigheter.Anne Petterd, Baker Mckenzie, teknologi, kommunikation och kommersiell partner Sydney

Att ändra hur din leveranskedja fungerar är inte något som kan göras över en natt och kan vara svårt efter Coronapandemin. Men företagen måste prioritera att utvärdera sina processer ofta och måste investera i sina leveranskedjor för att minska riskerna nu och i framtiden.

Vänligen kontakta Elfa Distrelec för support och vägledning på detta område så hjälper vi Er gärna.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Det mest innovativa som händer med kvantdatabehandling

Nästa inlägg

Nytänk om logistik med spännande robotar och förbättrade försörjningskedjor

Relaterade inlägg