Hvordan få mest ut av industrielle tings internett (IIoT): et intervju med Maria Silenti fra JUMO

Avatar photo

Maria Silenti salgsansvarlig hos JUMO Instrument Company

Maria har jobbet med salg i JUMOs sensor- og automasjonssektor i 23 år, både i Storbritannia og 3 år i USA. Som salgsansvarlig hos JUMO UK trives hun med å jobbe i et lite team for et globalt, tysk selskap som betjener flere ulike bransjer. Hun er spesielt involvert i Key Account Management og New Business Development hvor det å kunne snakke engelsk, italiensk og tysk flytende ofte er svært nyttig.

1. Hvordan er JUMO involvert i IIoT-bransjen?

Som en produsent av sensorer og automajonsprodukter med 70 års erfaring har JUMO naturlig utviklet seg til å også bli en leverandør av kontrollsystemer, med internett- og nettverkskommunikasjon som stadig blir mer krevende. Vi prøver å tilby en fullstedig løsning og forsyner JUMO smartsensorer til et skyssytem.

2. Hvilke hovedfaktorer tror du fører industrien framover?

Intuitive, innebygde enheter som man har tilgang på via internett eller lukkede nettverk er et stadig økende krav innen alle industrisektorer. Dette betyr at etterspørselen øker kontrollen av prosesser og enklere tilgang til målt data og styringsinnstillinger.

3. Hva synes du er det mest utfordrende ved å jobbe i denne sektoren?

Det er konstant endring i kommunikasjonsgrensesnitt uten en skikkelig standard i spesifikke industrier.  Som en produsent, hvilke grensesnitt/nettverk fokuserer dere på?  Hva foretrekker kundene?  Kortere produktlevetid spiller også en stor rolle.  Tidligere hadde en tradisjonell kontroller en livssyklus på typisk 8 – 12 år, nå er dette tallet gått ned til 2 – 4 år.   For å lykkes er det viktig å holde seg oppdatert på endringene krever bred kunnskapsbase, kontinuerlig investeringer, riktig marked- og reguleringsforskning. 

4. Hva tror du hindrer noen bedrifter i å investere i IIoT?

Innen prosesskontroll har det tradisjonelle 4-20mA-systemet eksistert i mange år.  Motviljen når det kommer til moderne, digital kommunikasjon med smartsensorer og moderne grensesnittkommunikasjon er ofte relatert til manglende kunnskap og en frykt for valgene og kostnadene som er involvert når det gjelder produkter for produsenter og deres kunder.

5.Hva synes kundene om løsningene deres?

JUMO Cloud fins i kategorien “Programvare som tjeneste” (SaaS), med forhåndsdefinert brukergrensesnitt. Vi tilbyr også JUMO smartware SCADA. Dette er et høyteknologisk system som er basert på JUMO Cloud-teknologi for enkel tilgang til målt data ved å bruke konvensjonelle nettlesere. Man trenger ikke bruke en annen programvare. Fastpris eller betal per bruk-modellen gjør det mulig med variable, kundespesifikke priser. Sukessfulle prosjekter i kjøtt- og melkeindustrien indikerer at våre kunder mener at våre systemer er enkle å bruke, pålitlige, tilbyr god støtte og har en kraftig digitaliseringsplattform med skaleringsmuligheter som både støtter produksjon og arbeidsprosesser med effektiv visualisering.

6. Hvordan synes du at sikkerhetsbekymringer har blitt håndtert?

JUMO Cloud bruker en redundant infrastruktur for datalagring som sparer mye tid. Datasenteret hvor dataen lagres er sertifisert etter ISO/IEC 27001, er samsvarende med personvernforordningen (GDPR) og befinner seg i Tyskland.  SmartWARE SCADA  støtter flere ulike klienter og programvaren også har brukerettigheter som kan konfigureres på en individuell basis.  Vi garanterer sikkerhet med ende-til-ende-kryptering og det er mulig med tofaktorautentisering.

7. IIoT er en datadreven industri, tilbyr dere datatjenester? Hvordan er denne løsningen i forhold til andre tjenester fra konkurrenter?

JUMO Cloud er en IIoT-plattform for prosessvisualsering i tillegg til datainnehenting, -evaluering og -arkivering.  Dette gjør det også mulig med verdensomspennende tilgang til målt data som støtter alle vanlige nettlesere med et høyt sikkerhetsnivå.  Flere distribusjonsanlegg, prosesser eller fabrikker kan overvåkes fra et kontrollpanel, noe som gjør prosessene mer pålitelige.  Vårt eget programvareteam tilbyr støtte for alle ledd i prosessen.

8. Hvis det ikke gjøres riktig kan det bli dyrt for bedrifter som investerer i IIoT-løsninger, hvilken støtte kan dere tilby kunder som bruker løsningene deres?

Fra starten av har det vært viktig å forstå våre kunders prosessbehov.  Vi mener det er viktig å besøke anlegg for å evaluere den beste løsningen, med planlegging og ettersalgsstøtte.  Det er viktig for oss å skape et samarbeid med våre kunder som utvikles fra et utgangspunkt til et optimalisert system.  Individuelle opplæringskurs tilbys også.

9. Hva tror du vil være hovedfokuset for IIoT i årene som kommer?

Det som vil kreves i årene som kommer er mer og mer trådløs kommunikasjon fra sensorer til nettskyen. Mer intuitiv datainnhenting, -overvåking og -arkviering uten at dette går utover datasikkerhet vil også være viktig.

10. Hva opptar deg mest når det kommer til denne sektoren?

For JUMO er det viktig å tilby omfattende, fleksible verdiskapende løsninger som overgår kundens forventinger.

11. Ser JUMO allerede mot Industry 5.0?

JUMO er en ledende innovatør som alltid er på utkikk etter nyheter som kan utvikle våre produkter og løsninger for å best møte et industrielt marked som stadig er i endring. 

12. Hva er deres nåværende og fremtidlige ambisjoner?

Vårt mår er å tilby større digital/IU linksensordekning, temperatur, trykk, fuktighet, pH, konduktivitet osv. for å sikre toveiskommunikasjon med nettskysystemer.

13. IoT-industrien har mange produsenter som jobber med ulike standarder eller eiendomsmessige spesifikasjoner og dette byr på utfordringer når man kommuniserer med hverandre. Hvor åpen vil du si at løsningene deres er i denne sektoren?

JUMO bruker den mest vanlige og standardiserte kommunikasjonsprotokollene for å sikre den bete kommunikasjonskapasiteten mellom systemer. Vi jobber med mange ulike industriorganisasjoner og lovgivere i tillegg til våre egne konkurrenter og universiteter for å bygge den beste fremtiden.

14. Hva er unikt med JUMOs teknologi når det gjelder å koble til alle systemer i en datadreven løsning?

Vi tilbyr både sensorer og automasjon til nettskyen med en blanding av kommunikasjonsprotokoller, med fokus på industrispesifikke løsninger.

15. Hvordan støtter dere datadreven produktivitet i sanntid?

Nettsky- og SCADA-baserte systemer gjør det mulig å overvåke og kontrollere prosessinformasjon og endringer fra overalt i verden.

16. Hva er deres neste innovasjoner i AI-automasjon? (sanntids datasamling, sporing, planlegging, styring og løsningsforslag)

SmartWARE nettleserbaserte programvareløsninger gjør det mulig å drive intuitiv analyse og visualsering av prosesssdata fra JUMO variRON automasjonssystemer.  Individuelle dashboard for rask tilgang til registrert prosessdata.  Sanntidsdatainnsamling via skyen for å foreta raske endringer hvis dette kreves.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Hvilken rolle spiller brytere i Industry 4.0?

Neste innlegg

RND kundetilbakemeldinger

Relaterte innlegg