Eko-elektronika: Droga do zrównoważonego rozwoju

Avatar photo

Technologia dominuje w każdym aspekcie naszego codziennego życia, a urządzenia elektroniczne mają coraz większy wpływ na środowisko.

Proces modyfikacji urządzeń elektrycznych na bardziej przyjazne dla środowiska jest nie lada wyzwaniem. Istnieje jednak wiele sposobów na osiągnięcie tego celu. Niniejszy artykuł jest poświęcony niektórym z nich, a także temu, w jaki sposób postęp technologiczny i pozyskiwanie materiałów w odpowiedzialny sposób może zaowocować bardziej ekologicznymi rozwiązaniami. Odkryj innowacyjne pomysły i praktyki, zgodne z naszym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój, dzięki którym każdy obwód, komponent i urządzenie ma pozytywny wpływ na środowisko.

Produkcja elektroniki a ochrona środowiska

Procesy związane z produkcją urządzeń elektronicznych – takie jak wydobycie surowców i ich utylizacja, zużycie energii i wytwarzanie odpadów w procesie produkcyjnym – mają negatywny wpływ na środowisko. Jak podaje serwis Statista, szacuje się, że do 2030 roku ilość generowanych odpadów elektronicznych przekroczy 80 ton rocznie. Wiąże się to z koniecznością rozbudowy infrastruktury niezbędnej do ich recyklingu i odzysku.  

Do produkcji podstawowych komponentów, takich jak półprzewodniki, płytki drukowane i baterie, konieczne są duże ilości metali i pierwiastków ziem rzadkich. Ich wydobycie może skutkować poważnymi szkodami ekologicznymi, w tym zniszczeniem siedlisk i zanieczyszczeniem wody. Co więcej, procesy produkcyjne, które wymagają dużych nakładów energii, często wykorzystują nieodnawialne źródła energii, które powodują uwalnianie dużych ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, pogarszając kwestię globalnych zmian klimatycznych. Innym kluczowym zagadnieniem jest odpowiednia utylizacja elektroniki, która jest jednym z najszybciej powiększających się źródeł odpadów na świecie. 

W wyniku niewłaściwej utylizacji i stosowania niewystarczających procesów recyklingu niebezpieczne chemikalia i metale ciężkie przedostają się do środowiska, zagrażając ekosystemom i populacjom ludzkim. Aby złagodzić wpływ produkcji elektroniki na środowisko, należy podjąć skoncentrowane działania w kierunku zrównoważonych technik produkcji, ulepszonych technologii recyklingu i ustanowienia bardziej rygorystycznych przepisów.

Zarządzanie odpadami elektronicznymi

Na całym świecie podejmowane są próby ograniczenia ilości odpadów dzięki inicjatywom zero waste, programom recyklingowym i wykorzystaniu energii odnawialnej. Dotyczy to również przemysłu elektronicznego, który stara się znaleźć sposoby na ponowne wykorzystanie i recykling odpadów. Ilość e-odpadów, czyli zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (w tym dużego i małego AGD, urządzeń konsumenckich, IT i komunikacyjnych), rośnie w bardzo szybkim tempie. 

„Nieodpowiednio przetwarzane e-odpady mają bezpośredni wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Każdego roku w wyniku niewłaściwego gospodarowania e-odpadami do środowiska trafia 58 tys. kg rtęci i 45 mln kg tworzyw sztucznych zawierających bromowane opóźniacze palenia”.

The Global E-Waste Monitor 2024, Instytut ONZ do spraw Badań i Szkoleń (UNITAR)
E-waste Status in Europe in 2022, The Global E-Waste Monitor 2024. Źródło: UNITAR

Jak wynika z powyższego zestawienia, największymi producentami e-odpadów w Europie są: Rosja, Niemcy, Wielka Brytania i Francja (2022). Z raportu wynika również, że kraje europejskie, w szczególności te należące do Unii Europejskiej, są uważane za godne naśladowania w kwestii obowiązujących przepisów i zarządzania e-odpadami. W marcu 2023 r. Komisja Europejska opublikowała Akt w sprawie surowców krytycznych, podkreślający konieczność zwiększenia niezależności Unii w zakresie zamówień na podstawowe surowce. Głównym założeniem ustawy jest „zapewnienie bezpiecznych i zrównoważonych łańcuchów dostaw na potrzeby ekologicznej i cyfrowej przyszłości UE”.

Wzrost ilości e-odpadów na całym świecie sprawia, że konieczne jest wprowadzenie skutecznych programów recyklingu elektroniki. Znaczna część odpadów powstających z wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektronicznych zawiera niebezpieczne materiały, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą przedostać się do środowiska. Należy zatem zadbać o bezpieczną utylizację tych materiałów oraz o to, by nowe urządzenia elektroniczne były projektowane z myślą o ochronie środowiska. Oprócz recyklingu e-odpadów istnieje jeszcze kilka innych sposobów na zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów elektronicznych.

5 sprawdzonych sposobów na redukcję odpadów elektronicznych

Ograniczeni wpływu produkcji urządzeń elektronicznych na środowisko wymaga wieloaspektowej strategii. Konieczne są zmiany w zachowaniu klientów, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz w technikach produkcji. Oto niektóre z działań, które mogą przyczynić się do poprawy zrównoważonego rozwoju w przemyśle elektronicznym.

Zrównoważone projektowanie

Istotnym elementem ograniczenia wpływu produkcji elektroniki na środowisko jest projektowanie urządzeń z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Produkty wykonane z ekologicznych materiałów, stworzone z myślą o redukcji odpadów, wydajności energetycznej, ograniczeniu możliwości recyklingu i zwiększonej trwałości produktu będą miały mniejsze wpływ na środowisko i ograniczą jego zanieczyszczenie.

„Na etapie projektowania produktu, zarówno drobne modyfikacje, jak i całkowite zmiany zmniejszają koszty i ilość odpadów”.

Deloitte, Sustainable manufacturing from vision to action

Projektując produkty z myślą o środowisku, można zmniejszyć ogólny wpływ produktów, procesów i usług na środowisko. Jedną z marek, która realizuje cele zrównoważonego rozwoju, jest WAGO. Firma stworzyła nową wersję jednego ze swoich najpopularniejszych produktów, złączki przewodowej 221. Złącze wykonano częściowo z surowców biocyrkularnych i tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Ekologiczna produkcja

Fabryki stanowią największe źródło zanieczyszczeń w przemyśle elektronicznym. Coraz częściej powstają jednak bardziej ekologiczne inteligentne fabryki stworzone przy użyciu zrównoważonych technologii. Wdrażając czystsze i bardziej wydajne technologie produkcyjne, stosując praktyki lean manufacturing, mające na celu zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, oraz zwiększając efektywność energetyczną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii możliwe jest ograniczenie śladu węglowego zakładów produkcyjnych.

Obieg zamknięty

Podczas gdy konwencjonalny model gospodarki liniowej jest oparty na schemacie wyprodukuj-użyj-wyrzuć, gospodarka o obiegu zamkniętym w branży elektronicznej koncentruje się na redukcji, ponownym użyciu i recyklingu surowców. Podejście to polega na projektowaniu towarów łatwych w naprawie, o długiej żywotności i nadających się do skutecznego recyklingu. Strategia ta ogranicza negatywny wpływ odpadów elektronicznych na środowisko, promując efektywne gospodarowanie zasobami i zmniejszając zależność od ograniczonych zasobów. 

„ Wdrożenie strategii obiegu zamkniętego może przełożyć się średnio na 12% oszczędności kosztów i 10% redukcji emisji CO2e. W każdym segmencie stwierdziliśmy, że produkt jako usługa oraz regeneracja produktów były najlepszymi strategiami w elektronice użytkowej, przemysłowej i ICT, w zależności od tego, czy celem jest optymalizacja kosztów, czy redukcja CO2e.”

PwC Sweden, Future Proofing the Electronics Industry: The case for circular business model, Listopad 2023.

Obieg zamknięty zaspokaja rosnące zapotrzebowanie konsumentów na zrównoważone produkty, wspiera realizację globalnych celów zrównoważonego rozwoju i otwiera nowe rynki dla recyklingu i regeneracji produktów.

Przepisy prawne

Kontrola wpływu produktów elektronicznych na środowisko na każdym etapie ich cyklu życia – od pozyskiwania materiałów do ich utylizacji po zakończeniu okresu użytkowania – wymaga bardziej rygorystycznych przepisów i norm. Władze państwowe mogą nałożyć bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące zarządzania odpadami i poziomem emisji, zachęcać do korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz finansować badania i rozwoju w zakresie zrównoważonych technologii. Do głównych dyrektyw europejskich dotyczących urządzeń elektrycznych i elektronicznych należą dyrektywa niskonapięciowa (LVD) i dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Świadomość i działania konsumentów

Edukowanie konsumentów o wpływie elektroniki na środowisko i prawidłowej utylizacji może przyczynić się do wzrostu popytu na zrównoważone produkty. Większa świadomość dotycząca tych produktów może prowadzić również do nasilenia działań konsumenckich na rzecz zrównoważonej elektroniki. Wybór zrównoważonych opakowań oraz zrównoważonych lub zregenerowanych urządzeń elektronicznych, jak również promowanie zachowań takich jak dłuższe korzystanie z urządzeń i prawidłowa utylizacja e-odpadów, przyczyniają się do redukcji negatywnego wpływu elektroniki na środowisko. 

Przyszłość ekologicznych urządzeń elektronicznych

Nie ulega wątpliwości, że ekologiczna elektronika ma kluczowe znaczenie na drodze do stworzenia bardziej zrównoważonego środowiska. Postępy w opracowywaniu przyjaznych dla środowiska materiałów, większa oszczędność energii i szerokie zastosowanie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym są zapowiedzią rewolucji w sektorze elektronicznym. 

Osiągnięcie pełnego potencjału ekologicznych technologii i pokonanie przeszkód wymaga współpracy między sektorami i konsekwentnego działania. Elektronika przyszłości będzie nie tylko zwiększać komfort życia, ale także ochroni środowisko, nadając wysoki priorytet odpowiedzialności ekologicznej, co stanowi szansę na przedefiniowanie postępu w harmonii z naturalnym środowiskiem.

W Elfie Distrelec jesteśmy świadomi kluczowej roli, jaką zrównoważone praktyki odgrywają nie tylko w ochronie naszej planety, ale także w kształtowaniu przyszłości przemysłu elektronicznego. Poprzez naszą platformę KnowHow staramy się wspierać i inspirować wszystkich do dokonywania bardziej ekologicznych wyborów. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami poświęconymi zrównoważonemu rozwojowi oraz do odwiedzenia naszego sklepu internetowego, w którym dostępne są ekologiczne rozwiązania elektroniczne.


Polecane produkty

Zasilacz GST120A Series, MEAN WELL

Złączka przewodowa, Zielony, Wago

Solar PV Connector, Amphenol Industrial

Przełącznik pomocniczy 4NO, Schneider Electric

Wyłącznik automatyczny 25A Ilość biegunów=2, Siemens

Stycznik 3NO 230V 9A 4kW, Siemens

Total
0
Shares
Poprzedni post

Czy miasta-gąbki to rozwiązanie problemów z miejskimi powodziami?

Następny post

Przepisy i normy dotyczące elektroniki przyjaznej dla środowiska

Powiązane posty